Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: ST
Người gửi: Đặng Anh Tuấn (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:32' 13-08-2012
Dung lượng: 5.9 MB
Số lượt tải: 577
Số lượt thích: 0 người
Bài 3:
QUY LUẬT GIÁ TRỊ TRONG SẢN XUẤT VÀ LƯU THÔNG HÀNG HOÁ
1.Nội dung của quy luật giá trị
2.Tác động của quy luật giá trị
3.Vận dụng quy luật giá trị
NỘI DUNG BÀI HỌC
Nhà sản xuất A: 4h
Nhà sản xuất B: 6h
Nhà sản xuất C: 8h
Hao phí lao động XH cần thiết: 6h
thu nhiều lợi nhuận
lợi nhuận trang bình
thua lỗ
Ví dụ
Trong sản xuất:
Đối với 1 hàng hoá:
TGLĐXHCT
(của 1 hàng hoá A)
TGLĐCB
(1)
(2)
(3)
Hãy nêu nhận xét?
(1)TGLĐCB=TGLĐXHCT
(2)TGLĐCB(3)TGLĐCB>TGLĐXHCT
Lợi nhuận....................
Lợi nhuận...................
Bị .................
thực hiện.........QLGT
thực hiện ........ QLGT
............... QLGT
đúng
trung bình
tốt
nhiều hơn
vi phạm
thua lỗ
Đối với tổng hàng hoá
Các
trường
hợp
thực hiện
yêu cầu
của
quy luật
Giá
trị
1-Tổng TGLĐCB=Tổng TGLĐXHCT
2-Tổng TGLĐCB>Tổng TGLĐXHCT
3-Tổng TGLĐCBHãy nêu nhận xét về các trường hợp trên?
TH1: .............. yêu cầu của quy luật giá trị nên có tác dụng góp phần .................và.................thị trường.
TH2: ...............quy luật giá trị nên dẫn đến hiện tượng ..........hàng hoá trên thị trường.
TH3: .............. quy luật giá trị nên dẫn đến hiện tượng ......... hàng hoá trên thị trường.
Phù hợp
cân đối
ổn định
Vi phạm
thừa
Vi phạm
thiếu
Kết luận: quy luật giá trị yêu cầu người sản xuất phải đảm bảo sao cho thời gian lao động cá biệt để sản xuất từng hàng hoá hay sản xuất tổng hàng hoá phải với tổng thời gian lao động xã hội cần thiết.
phù hợp
Trong lưu thông:
Hàng hoá A
Hàng hoá B
trao đổi
dựa trên
Thời gian lao động xã hội cần thiết hay nguyên tắc ngang giá
6 giờ
6 giờ
Trên thị trường, giá cả hàng hoá còn chịu ảnh hưởng của các nhân tố khác mhư:
Cạnh tranh
Cung - cầu
Tình hình lạm phát tiền tệ
5 triệu
4 triệu
mất giá rồi
cần 200 kg
bán 200 kg
Đối với 1 hàng hoá:
TGLĐXHCT
giá cả
16 triệu
một năm sau: 10 triệu
một tháng sau: 16 triệu
hai tháng trước: 20 triệu
Kết luận:
Giá cả của 1 hàng hoá có thể bán cao hoặc thấp,nhưng bao giờ cũng phải xoay quanh trục giá trị hàng hoá.
Sự vận động của giá cả xoay quanh trục giá trị hàng hoá chính là cơ chế hoạt động của quy luật giá trị.
Đối với tổng hàng hoá:
Quy
Luật
Giá
Trị
Yêu
cầu
Tổng giá cả sau
khi bán hàng hoá
Tổng giá trị hàng hoá trong sản xuất
Kết luận:yêu cầu này là điều kiện đảm bảo cho nền kinh tế hàng hoá vận động và phát triển bình thường.
Sản xuất
Lưu thông
Tổng giá cả sau khi bán
Tổng giá trị hàng hoá trong sản xuất
1. Nội dung của quy luật giá trị
Trên thị trường,lượng giá trị xã hội của hàng hoá, dịch vụ do cái gì quyết định?
Thời gian lao động xã hội cần thiết
Sản xuất và lưu thông hàng hoá phải dựa trên cơ sở .......................................................để sản xuất ra hàng hoá đó.
thời gian lao động xã hội cần thiết
Tác động của quy luật giá trị
Quy luật giá trị có những tác động như thế nào trong quá trình sản xuất và lưu thông hàng hoá?
Những tác động đó có phải hoàn toàn tích cực hay vừa có hai mặt:tích cực và tiêu cực?
?
?
Mục đích của người sản xuất kinh doanh là gì?
Mục đích của người sản xuất kinh doanh là
thu được nhiều
lợi nhuận.
Để thu được nhiều lợi nhuận,họ phải làm gì?
a) Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa
Mở rộng mặt hàng đang thiếu, bán chạy, giá cao.
Quần áo
Giày dép
Vận chuyển hàng hoá từ nơi có giá cả thấp đến nơi có giá cả cao
giá thấp
giá cao
Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hoá
Là sự phân phối lại các yếu tố tư liệu sản xuất và sức lao động từ ngành sản xuất này sang ngành sản xuất khác.
Là sự phân phối lại nguồn hàng từ nơi này sang nơi khác,từ mặt hàng này sang mặt hàng khác theo hướng từ nơi có lãi ít hoặc không có lãi sang nơi có lãi cao.
Điều tiết sản xuất
Điều tiết lưu thông
Thông qua sự biến động của giá cả hàng hoá trên thị trường.
Tác động này có mặt tích cực và tiêu cực gì?
Tiêu cực:chạy theo giá cả và lợi nhuận, bỏ
trống những ngành nghề (đặc biệt là các
Ngành nghề truyền thống).
Tích cực: cân bằng thị trường, tạo ra sự luân
chuyển hàng hoá, phát triển đồng đều các
ngành nghề.
b) Kích thích lực lượng sản xuất phát triển
và năng suất lao động tăng lên.
Hàng hoá
Sản xuất
Trong điều kiện khác nhau
Giá trị cá biệt khác nhau
Mua bán
Trao đổi
Giá trị xã hội
Theo yêu cầu của quy luật giá trị để có nhiều lợi nhuận người sản xuất hàng hoá luôn phải tìm cách hạ của mình xuống thấp hơn của hàng hoá đó.
giá trị hàng hoá cá biệt
giá trị xã hội
Muốn vậy họ phải làm gì?
Cải tiến kỷ thuật, nâng cao tay nghề người lao động
Hợp lí hoá sản xuất,thực hành tiết kiệm.
Năng suất lao động tăng nhanh lực lượng sản xuất xã hội phát triển, hàng hoá được sản xuất ra ngày càng nhanh,nhiều,rẻ,đẹp.
Kết quả
Cải tiến kỹ thuật
Điện thoại
Máy hát
Câu trắc nghiệm:
củng cố và dặn dò
Câu 1: Trong nền kinh tế thị trường, quy luật giá trị là:
a_ Quy luật trung tâm
b_ Quy luật chủ yếu
c_ Quy luật phổ biến
d_ Quy luật cơ bản
câu 2: Quy luật giá trị yêu cầu sản xuất và
lưu thông phải dựa trên cơ sở:
a_ Thời gian lao động cá biệt
b_ Thời gian lao động xã hội cần thiết
c_Thời gian lao động của người sản xuất có điều kiện
tốt nhất
d_ Thời gian lao động của người sản xuất có điều kiện
tồi nhất
Câu 3: Quy luật giá trị yêu cầu việc trao đổi
hàng hoá phải theo nguyên tắc:
a_ Nguyên tắc bình đẳng
b_ Nguyên tắc ngang giá
c_ Nguyên tắc phù hợp
d_ Hoàn toàn tự do
c) Phân hoá giàu - nghèo giữa những người sản xuất hàng hoá.
Dưới tác động của quy luật giá trị
Người sản xuất có:
Khả năng đổi mới KT-CN
Điều kiện thuận lợi
Tính năng động
Khả năng nắm bắt quan hệ cung-cầu
Hợp lí hoá sản xuất
Ít điều kiện
Không đổi mới KHKT
Sản xuất bất hợp lý
Kém năng động
Không bắt kịp quan hệ
cung cầu
giàu
nghèo
c) Phân hoá giàu - nghèo giữa những người sản xuất hàng hoá.
Chiến thắng!
ôi!thua rồi
Bảng so sánh chênh lệch thu nhập bình quân đầu người
giữa nhóm hộ giàu nhất với nhóm hộ nghèo nhất(lần)
_Tiêu chí tỷ lệ % nhóm hộ so sánh càng nhỏ thì khoảng
cách chênh lệch giàu nghèo càng lớn, như năm 2002,tỷ
lệ là 20% thì khoảng cách là8,14 lần, 10% là 13,86 và
5% là 19,85 lần.
Nhận xét
_Khoảng cách chênh lệch giàu nghèo tăng liên tục từ
năm 1992 đến năm 1996( từ 4,43 lên 7,3) ,năm 1997-1998
khoảng cách này có sự sụt giảm còn 6,98 do tác động
của các chính sách kinh tế của nhà nước, chính sách xóa
đói giảm nghèo. Nhưng sau đó, từ năm 1999 đến năm
2002, khoảng cách này lại tăng lên( 2002 là 8,14 lần).
_Sự chênh lệch này thể hiện khá rõ nét giữa thành thị và nông thôn,90% số hộ nghèo nhất tập trung ở nông thôn còn 2/3 hộ giàu nhất là ở các đô thị.
Hãy nêu mặt tích cực và mặt tiêu cực của sự tác động này của quy luật giá trị?
Mặt tích cực: sàng lọc được những người sản xuất kinh doanh giỏi, kích thích làm giàu hợp pháp, phát triển nền kinh tế thị trường năng động.
Mặt tiêu cực: khoảng cách chênh lệch giàu nghèo ngày càng tăng, tạo nên sự bất bình đẳng giữa các tầng lớp dân cư, gây trở ngại cho sự phát triển chung.
Phân hoá
giàu
nghèo
Tác động
của
quy luật
giá trị
Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng
hoá,dịch vụ thông qua sự biến động
của giá cả.
Kích thích lực lượng sản xuất phát
triển và năng xuất lao động xã hội
tăng lên.
Phân hoá người sản xuất thành
giàu-nghèo
Vận dụng quy luật giá trị
Nội dung và tác động của quy luật giá trị được nhà nước và công dân vận dụng như thế nào ở nước ta hiện nay?
Về phía nhà nước
Hãy cho biết nhà nước ta đã vận dụng quy luật giá trị như thế nào?
Đổi mới nền kinh tế nước ta thông qua xây dựng và phát triển mô hình..............................................................
Thực hiện chế độ thống nhất trong cả nước và mở cửa với thị trường nước ngoài.
Ban hành và sử dụng để thúc đẩy phát triển sản xuất và lưu thông hàng hoá, ..................và ...................đời sống của nhân dân ở nước ta.
Thực thi và sử dụng ............................của nhà nước,để điều tiết thị trường nhằm hạn chế sự phân hoá giàu-nghèo cùng những tiêu cực xã hội khác hiện nay.
kinh tế thị trường định hướng XHCN
một giá,một thị trường
pháp luật,các chính sách kinh tế
chính sách xã hội
ổn định
nâng cao
thực lực kinh tế
chợ
Siêu thị
Thống nhất về giá cả
Hợp tác quốc tế
Nhập hàng hoá
Trao đổi kinh nghiệm kinh doanh
Phát huy thế mạnh của Việt Nam
nông nghiệp
dệt may
b/ Về phía công dân:
Điều chỉnh,chuyển dịch cơ cấu.............,cơ cấu ............... và ...................sao cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng trên thị trường trong nước và quốc tế.
Nâng cao sức cạnh tranh hàng hoá bằng cách thường xuyên đổi mới....................................nâng cao..............................của người lao động,cải tiến quản lý.
phấn đấu giảm............................. trong sản xuất và lưu thông hàng hoá,....................và .................... trên thương trường nhằm thu nhiều lợi nhuận.
sản xuất
mặt hàng
ngành hàng
khoa học kỹ thuật
trình độ tay nghệ
chi phí sản xuất
đứng vững
chiến thắng
Sức máy móc
Sức lao động
the end
1.Tính khách quan của quy luật giá trị
Tại sao nói quy luật giá trị tồn tại khách quan trong nền sản xuất hàng hoá?
Quy luật giá trị ra đời, tồn tại và hoạt động bất chấp ý chí chủ quan của con người. Ở đâu có sản xuất và lưu thông hàng hoá, ở đó có sự tác động của quy luật giá trị.
Quy luật giá trị là quy luật .......................của sản
xuất và lưu thông hàng hoá.
cơ bản
Vậy nội dung của quy luật giá trị là gì?
Tất cả mọi người tham gia vào hoạt động sản xuất
kinh doanh hàng hoá đều chịu sự chi phối của
quy luật giá trị.
liên hệ
với nhau
đều chịu tác động của QLGT
sản xuất
lưu thông
Nội dung của quy luật giá trị được biểu hiện ở đâu?
Trong sản xuất
Trong lưu thông
 
Gửi ý kiến